The Calçot's "Auca"

Un pagès molt solitari a finals del mil vuit-cents s'empescà un gran "invent": el calçot, rei culinari.

A very lonely  farmer at the end of eighteen hundred thought of a great "invention": the Calçot, culinary king.

I és que aquesta dolça ceba, tendra, blanca, de gust suau, ha generat tant de sarau que grapats de gent aplega

And this sweet onion, tender, white, mild taste, it has generated so much buzz that gathers handfuls of people

Cent anys desprès continua delectant petits i grans. Experts, novells i profans davant dels calçots fan cua.

One hundred year later still delighting young and old. Experts, novices and the uninitiated to make the calçots queue.

Es couen a la graella, a foc viu, ben ennegrits, i es mengen amb els dits amb una salsa coenta.

Cook on the grill, over high heat, blackered well, and eat with your fingers with a cooking sauce.

La calçotada es completa amb carns, postres i bon vi. És un moment per gaudir en familia o en colleta.

 The Calçotada is complete with meats, desserts and good wine. It is a time to enjoy with family or friends. 

Temporada calçotaire: entre novembre i abril s'aixequen fogueres mil i tot s'omple de la flaire.

Season "calçotaire "between November and April rose a thousand fires and everything is filled with the aroma.

Un conreu interessant, del cebollí en surt la ceba que es mig colga dins la terra i quan creix es va calçant.

An interesting crop. Leaves of chives and onion and is partially buried footwear. 

Tot el Camp de Tarragona i també el Baix Penendès són una zona de pes de la indústria productora.

All Camp de Tarragona and the Baix Penedès are a weighty area of the producer industry.

De gener, l'últim diumenge, festassa amb demostracions, concursos, degustacions: de calçots, tothom en menja.

January, last Sunday, a great festival with demonstrations, tastings and competitions. "Calçots" Everybody eats. 

Des de fa deu anys camina la IGP, amb molt bon peu. El calçot ja és europeu i ja hi ha una normativa.

For ten years is walking the IGP, with excellent footing. The Calçot is already European and there is already a legislation.

L'etiqueta certifica qualitat de producció. Calçots amb Indicació, tal com el seu nom indica.

The label certifies quality production. Calçots with indication, as the name implies. 

I tothom, peta qui peta, llança un crit ben encertat: "Per qüestió de qualitat, el calçot vull d'etiqueta"

And the whole world, ones and others,  throws a right good cry: "As a matter of quality, I want a labelled Calçot"